uczeń

Jak nauka języka to tylko w środowisku naturalnym