tłumaczyć

Kończysz studia językowe i co dalej – kariera tłumacza czy lektora?