szpital

Kto i do czego kupuje produkty z hurtowni medycznej?
Kto naprawi uszkodzoną instalację elektryczną?