rausz

Glazurnik na rauszu – jakie są tego skutki?