organizacją imprez

Imprezę promującą też trzeba promować