obróbka skrawaniem

Gdzie wytwarzane są części samochodowe?