instalacje elektryczne grudziądz

Kto będzie robił instalacje elektryczne?
Kto naprawi uszkodzoną instalację elektryczną?