człowiek pierwotny

Początki sztuki na ścianach jaskiń