ciężka praca

Ciężka praca popłaca w hurtowni wyrobów hutniczych