adam hanuszkiewicz

Magda Umer - przyjaciółka poetów