abs

Od czego zależy bezpieczeństwo na drodze i co pomaga nam w samochodach?
Kupowanie samochodu – bieganie po polu minowym